Psikopati hangi belirtilerle bağlantılıdır?

Psikopati, antisosyal davranış örnekleriyle görülen bir bozukluktur. Bütünsel olarak bu davranışlar, başkalarının haklarına tam bir kayıtsızlık, bencillik ve empati yoksunluğunu içerir. Dahası, psikopatik bireyler karakterlerini sunarken “dönüştürme” yeteneğine hepimizden çok ve fazlasıyla sahiptir. Sonuç olarak bozukluk, başlangıçta gözle görünmez.  Bazı özel durumlarda ortaya çıktığı gibi, psikopatik bireyler çekici, sosyal ve karizmatik görünür fakat kişi özünde bozuktur. Görünüşlerinin yüzeyi, nihayet zamanla çatlamaya başlar.

Psikopatiye bağlı görülen belirtiler çoğu kez 4 yöne ayrılır: 1) Kişilerarası özellikler (şişirilmiş öz benlik duygusu ve özden yoksun yumuşak/sakin konuşma tarzı), 2) Duygusal ya da bağlanma özellikleri (suçluluk, şefkat yoksunluğu, insanlarla ilişkilerde pişman olmama ve sorumsuzluk gibi ahlaki duygulardan tam bir yoksunluk), 3) Hayat tarzı özellikleri (dürtüsellik, sorumsuzluk, parazit yaşam tarzı, uzun süreli hedeflerde başarısızlık, geleceğe dair etkili planlar yapamama), 4) Antisosyal özellikler (kısa süreli duygu durumları, geçmişinde sıkça derde bulaşma, yasayla başını belaya sokma). Ek olarak, zayıf yargılama yeteneği ve geçmiş deneyimlerden öğrenememe, psikopatiyle bağlantılı özellikler olarak belirlenmiştir. Yakın duygusal bağlar kurduğumuz bireylerde psikopatiye bağlı belirtileri anlayabilmek daha zordur.

Çoğu psikopat, avını etkilemek amacıyla, gerçek kimliğini saklayabilecek yeteneklerle donanmış bir avcıdır. Kurbanlar manipüle edilir ve çoğunlukla kendi akıl sağlıklarından ve gerçeklik algılarından şüphe ederler. Kurban, bir kez bağlandığı zaman psikopat rol yapmayı bırakır ve gerçek doğasını gösterir. Bu yüzden kurbanlar mahvolmuş ve kafası karışmış halde kalır. Bir kişinin gerçek yapısını ayırt edebilmek için, kişinin süregiden zaman içinde çeşitli bağlamlar ve koşullarda gösterdiği davranışları gözlemlenmelidir. Başkaları bir insan hakkında size göre çok daha farklı bir izlenim taşıyorlarsa, bu onların bazı noktaları görmüyor olabileceği anlamına gelebilir. Bu ayrıca kişinin, farklı insanların yanında, sizin yanınızda olduğundan farklı davrandığının kanıtı olabilir.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

CLOSE
CLOSE