What is psychopathy?

Psychopathy is a personality disorder signified by a pattern of lying, exploitation of others, recklessness, arrogance, sexual promiscuity, low self-control, and lack of empathy for others. Those with psychopathic traits may appear normal, thus increasing their ability to effectively prey on others. People with psychopathic traits often have a false belief in their own superiority, […]

Continue Reading

Psikopatik bireyler kurbanlarını nasıl seçerler?

Psikopatik özellikler gösteren pek çok kişi, etraflarındaki insanlardan sadece alabileceği herşeyi almaya bakan oportünistlerdir, başkalarını yalnızca “erzak” kaynağı olarak görürler. Eğer birini gözlerine kestirip, ilginç bulurlarsa ya da ondan bir şekilde günlük işlerinde faydalanabileceklerini düşünürlerse bu kişi kurban olma potansiyeli taşır. Muhtemelen bazıları daha çok, bazıları daha az “potansiyel” taşıyor olacaktır. Psikopatik özellikler taşıyanların insanlardaki […]

Continue Reading

Psikopati nedir?

Psikopati, yalan söyleme, başkalarını sömürme, başı bozukluk, kibir, rasgele ve çoklu cinsel ilişkiler, düşük irade kontrolü ve empati ve pişmanlık duygularının yokluğuyla örneklenen bir kişilik bozukluğudur. Psikopatik belirtiler gösteren bireylerin sosyal duyguları yoktur (sevgi, empati, suçluluk ve pişmanlık). Bu da, her ne kadar ustalıkla “öyleymiş” gibi davransalar da, onların başka insanları umursamadıkları, pişmanlık hissetmedikleri ya […]

Continue Reading

Psikopati, sosyopati ve narsistik kişilik bozukluğu arasındaki fark nedir?

Psikopati ve narsistik kişilik bozukluğu, birbirleriyle hafifçe örtüşen semptomlara sahip, farklı psikiyatrik bozukluklardır. Bununla birlikte sosyopati, bugün psikopati olarak adlandırdığımız terimin eski ve tarihi geçmiş halidir. Ne yazık ki, yaygın olarak kullanılan bu terimlerin ayrışması, halkın genelinde olduğu kadar ruh sağlığı uzmanlarında da kafa karışıklığına sebep olmaktadır. Problemin bir kısmı, bireyleri ya da bozuklukları ayrıştırmak […]

Continue Reading

O bir psikopat mı?

Bu siteyi ziyaret eden insanlar bu gibi sorulara cevap arıyorlar: Psikopat nedir? Sevdiğim biri  ya da ortağım psikopat olabilir mi? Psikopati, bu nevi şahsına münhasır tacizkar ve yıkıcı insan davranışını açıklar mı? Sevdiğiniz birinin ya da ortağınızın neden bu kadar tacizkar ve yıkıcı olduğunu anlayamayabilirsiniz. Çoğunlukla ileri derecede taciz eden ve kırıcı davranan insanların  “normal” […]

Continue Reading

Psikopati hangi belirtilerle bağlantılıdır?

Psikopati, antisosyal davranış örnekleriyle görülen bir bozukluktur. Bütünsel olarak bu davranışlar, başkalarının haklarına tam bir kayıtsızlık, bencillik ve empati yoksunluğunu içerir. Dahası, psikopatik bireyler karakterlerini sunarken “dönüştürme” yeteneğine hepimizden çok ve fazlasıyla sahiptir. Sonuç olarak bozukluk, başlangıçta gözle görünmez.  Bazı özel durumlarda ortaya çıktığı gibi, psikopatik bireyler çekici, sosyal ve karizmatik görünür fakat kişi özünde […]

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by WooThemes