Són (els psicòpates) conscients de la seva condició?

És sorprenent el poc que se sap respecte de la consciència que tenen els psicòpates de la seva condició (insight). Hi ha casos en que els subjectes psicopàtics han dit que ells són psicòpates o sociòpates i han esmentat una llista de característiques centrals de la psicopatia. Tot i això, les descripcions clíniques clàssiques dels psicòpates fan èmfasi en la seva manca de consciència o de insight respecte les característiques específiques de les seves dificultats. Molts subjectes psicopàtics semblen reconèixer que són diferents d’altres persones. Malgrat això, sovint són més conscients de les seves habilitats essencials o talents que de les seves mancances.

Varies teories cognitives de la psicopatia fan èmfasi en la dependència d’estat o les característiques situacionals dels dèficits cognitius associats a la psicopatia. D’acord amb aquestes investigacions, a la major part de les circumstàncies, els subjectes psicopàtics tenen pocs problemes cognitius. És a dir, poden pensar, raonar, recordar i solucionar problemes tan bé com una persona de la mitja saludable. Malgrat això, quan estan capficats en l’assoliment d’un objectiu immediat i tangible (per exemple, impressionar-lo a vostè per aconseguir quelcom que vostè té), el seu processament de la informació perifèrica es fa relativament pobre i poden fins i tot mostrar una disminució dramàtica de les seves habilitats cognitives. En aquestes circumstàncies poden mostrar un nivell de judici sorprenentment baix en conjunt amb impediments addicionals i en la consciència de sí mateixos.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

CLOSE
CLOSE