Psikopati nedir?

Psikopati, yalan söyleme, başkalarını sömürme, başı bozukluk, kibir, rasgele ve çoklu cinsel ilişkiler, düşük irade kontrolü ve empati ve pişmanlık duygularının yokluğuyla örneklenen bir kişilik bozukluğudur. Psikopatik belirtiler gösteren bireylerin sosyal duyguları yoktur (sevgi, empati, suçluluk ve pişmanlık). Bu da, her ne kadar ustalıkla “öyleymiş” gibi davransalar da, onların başka insanları umursamadıkları, pişmanlık hissetmedikleri ya da çoğumuzun bir şekilde hissettiği suçluluk duygusunu deneyimlemedikleri anlamına gelir. Sonuç olarak başkalarını cezbederek, aldatarak, yakınlaşarak ve manipüle ederek hayatta kalırlar. Bu bozukluktan musdarip olanlar başkalarını avlamak için “normal” görünme yeteneklerini geliştirmişlerdir. Hiçbir gerçek duygu hissetmezken, etraflarında gözlemledikleri duyguları yansıtabilir ve duygusal mimikleri taklit etmede çok başarılılardır. Yine de sözleriyle uyumsuz eylemlerde bulundukları için kendilerini sık sık açık ederler. Ayrıca başkalarının inanmasını istedikleri sahte kişiliklerini (persona) sürdürmekte çoğu zaman başarısız olurlar ki bu da sonuç olarak aldatmaya ve sömürüye dayalı ilişkileri sürdürme yeteneklerinin önünde bir engeldir.

Psikopatiden musdarip insanların kendi üstünlüklerine dair yanlış bir inanışları, temelsiz bir “hak etme” duygusu vardır; sosyal normlara tamamen kayıtsızdırlar. Bu nedenle hayatlarını sürdürmek amacıyla bir ömür boyu arkalarında kurbanlardan ya da ölümlerden oluşan uzun izler bırakırlar. Kurbanları arasında yabancılar, arkadaşlar, sevgililer, iş arkadaşları ve hatta aile bireyleri vardır. Etkilenen aile üyelerinin kapsamı, uzak akrabalardan çocuklara, anne-babaya ve kardeşlere kadar uzanır. Psikopatik belirtiler taşıyan insanlar diğerlerini “tedarikçi” olarak görürler ve alaka kurdukları herhangi birinden ne kazanç elde edebileceklerine bakarlar. Bir kişinin ona vereceklerine ihtiyacı kalmadığı anda, o kişiyi gözden çıkarırlar.

Psikopati, bir bireyin toplumdaki fonksiyonunu zayıflatır; psikopatik belirtiler taşıyan bu bireylerin derin duygular bağlamında başkalarıyla ilişki kurma ve bağlanma yetenekleri yoktur. Duygusal ve davranışsal yoksulluklarına rağmen, psikopatlar yaptıkları işte bazen büyük başarı gösterebilirler. Buna rağmen iş konusunda yanlış kararlar verebilir, aniden işi terkedebilir, düzgün bir işyerinin koşullarına uyum beklentilerini ihlal edebilir ya da işle ilgili suç işleyebilirler.

Psikopati bazen sosyopati ya da Antisosyal Kişilik Bozukluğu olarak adlandırılır fakat psikopatinin ASKB’den ayrıştırılabileceğini gösteren deliller vardır.

Additional information about the nature and definition of psychopathy can also be found in the Resources section of this website; see “A Primer on Psychopathy”, “This Charming Psychopath”, and “What ‘Psychopath’ Means.”

For a more detailed discussion of the terms psychopathy, sociopathy, and antisocial personality disorder, click here.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

CLOSE
CLOSE