Què és la psicopatia?

La psicopatia és un trastorn de personalitat caracteritzat per un patró de mentida, explotació dels demés, temeritat, arrogància, promiscuïtat sexual, baix control conductual i manca d’empatia. Els subjectes amb trets psicopàtics no semblen tenir emocions socials (amor, empatia, culpa i remordiment). Això significa que no es preocupen pels demés, no senten remordiments ni experimenten la […]

Continue Reading

Què és la psicopatia?

La psicopatia és un trastorn de personalitat que es caracteritza per un patró d’enganys, explotació dels demés, conducta negligent, arrogància, promiscuïtat sexual, escàs control de sí mateix i manca d’empatia i remordiment. Els subjectes afectats per aquest trastorn mantenen una aparença de normalitat que fa que augmenti la seva capacitat de depredació sobre les demés […]

Continue Reading

És genètica la psicopatia?

Els gens tenen un rol significant en el desenvolupament de la psicopatia. Malgrat això, la socialització i altres factors ambientals interactuen amb la genètica, per tant, els gens no són l’únic factor determinant dels trets psicopàtics. Els estudis d’herència de la psicopatia s’han accentuat principalment en la identificació de bessons idèntics (100% de gens compartits) […]

Continue Reading

Quina és la diferència entre la psicopatia, la sociopatia i el trastorn narcisita de la personalitat?

La psicopatia i el trastorn narcisista de la personalitat són dos trastorns psiquiátrics diferents que tenen alguns símptomes que es solapen lleument. Tot i això, la sociopatia és terme antic, que ha perdut vigència per a lo que en el present anomanem psicopatia. Desafortunadament, la diferenciació de aquests termes de ampli us ha causat molta […]

Continue Reading

Manual de psicopatia

Por David Kosson y Robert D. Hare El concepte de psicopatia o personalitat psicopàtica ha estat vigent per durant un llarg temps sota una varietat de diferents noms i amb algunes definicions diferents però que se solapen. Les primeres conceptualitzacions que generalment es relacionen amb el concepte modern del trastorn va ser la definició de […]

Continue Reading

Poden els nens ser identificats com psicopàtics? Poden els adolescents ser identificats com a psicopàtics?

Diversos investigadors han examinar característiques en nens i adolescents que serveixen per diferenciar als joves psicopàtics dels seus pares. Frick va postular que els nens que tenen tant problemes conductuals com trets de crueltat/ falta d’emotivitat són molt semblants als psicòpates adults (Frick & Marsee, 2006). Les investigacions de Lynam (1996) van identificar a un […]

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

CLOSE
CLOSE