Les seqüeles de la psicopatia experimentades per: parelles romàntiques, família i altres víctimes

Per Linda S Hartoonian – Almas y Liane J. Leedom, M.D. Els subjectes psicopàtics s’apoderen de les vides de les seves víctimes, almenys en forma figurada i en ocasions, literalment. Les seqüeles de la victimització per part de un psicòpata sovint impacten a totes les esferes de la vida de una persona. Les víctimes han […]

Continue Reading

Quins trets estan associats amb la psicopatia?

La psicopatia és un trastorn que es manifesta a través d’un patró de conductes antisocials. Aquestes conductes comunament inclouen una complerta manca d’interès pels drets dels demés, l’egoisme i la manca d’empatia. Els subjectes psicopàtics són mot bons, més que la majoria de nosaltres en disfressar la manera en que es presenten a sí mateixos. […]

Continue Reading

Què és la psicopatia?

La psicopatia és un trastorn de personalitat caracteritzat per un patró de mentida, explotació dels demés, temeritat, arrogància, promiscuïtat sexual, baix control conductual i manca d’empatia. Els subjectes amb trets psicopàtics no semblen tenir emocions socials (amor, empatia, culpa i remordiment). Això significa que no es preocupen pels demés, no senten remordiments ni experimenten la […]

Continue Reading

Què és la psicopatia?

La psicopatia és un trastorn de personalitat que es caracteritza per un patró d’enganys, explotació dels demés, conducta negligent, arrogància, promiscuïtat sexual, escàs control de sí mateix i manca d’empatia i remordiment. Els subjectes afectats per aquest trastorn mantenen una aparença de normalitat que fa que augmenti la seva capacitat de depredació sobre les demés […]

Continue Reading

És genètica la psicopatia?

Els gens tenen un rol significant en el desenvolupament de la psicopatia. Malgrat això, la socialització i altres factors ambientals interactuen amb la genètica, per tant, els gens no són l’únic factor determinant dels trets psicopàtics. Els estudis d’herència de la psicopatia s’han accentuat principalment en la identificació de bessons idèntics (100% de gens compartits) […]

Continue Reading

Quina és la diferència entre la psicopatia, la sociopatia i el trastorn narcisita de la personalitat?

La psicopatia i el trastorn narcisista de la personalitat són dos trastorns psiquiátrics diferents que tenen alguns símptomes que es solapen lleument. Tot i això, la sociopatia és terme antic, que ha perdut vigència per a lo que en el present anomanem psicopatia. Desafortunadament, la diferenciació de aquests termes de ampli us ha causat molta […]

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by WooThemes