Impact Statement

Personen die een relatie hebben met een individu met psychopathische trekken zijn vaak getraumatiseerd. Dit trauma kan fysiek, emotioneel, financieel of spiritueel zijn. The Aftermath: Surviving Psychopathy Foundation is opgericht om personen die een relatie hebben met personen met psychopathische trekken hulp te bieden.  Onze aanpak is veelzijdig: we ondersteunen degenen die negatief zijn aangetast door psychopathische individuen,  we geven meer kennis over psychopathie aan de bevolking, we geven training aan professionals over hoe zij met  psychopathische individuen effectiever kunnen omgaan, en we steunen onderzoek, in lijn met ons doel, om de negatieve impact van psychopathie te verkleinen.

We halen onze missie door middel van meerdere strategieën.
Om degenen die met psychopathische individuen te maken hebben in hun leven te kunnen ondersteunen, onderhouden we een online support groep, waar mensen kunnen vragen om steun en advies van anderen die vergelijkbare ervaringen hebben.  Ook wordt er ondersteuning geboden door te men door te verwijzen naar professionals in de geestelijke gezondheidszorg, die erg veel kennis hebben over psychopathie.

Om professionals te kunnen helpen, geven we educatieve werkgroepen die het begrip van het concept psychopathie kunnen vergroten. De meest voorkomende (gedrags)kenmerken worden geadresseerd, net als alle uitdagingen die gepaard gaan met deze stoornis. Deze kennis wordt zo aangepast dat deze bruikbaar is in klinische- en gerechtelijke werkomgevingen.

Daarnaast wordt er feitelijke kennis verstrekt over het ontstaan en de impact van psychopathie om zo bij het algemene publiek het bewustzijn te vergroten en om verkeerde percepties te kunnen corrigeren.

Ten slotte worden er beurzen  ter beschikking gesteld aan studenten die onderzoek doen naar psychopathie, zodat er nieuwe kennis verstrekt kan worden die uiteindelijk weer het openbare beleid over psychopathische individuen kan beïnvloeden.

Resultaten laten zien dat onze inspanningen op het gebied van onderwijs en in het ondersteunen van degenen die getroffen zijn door psychopathie succesvol zijn. Psychologen, juristen en advocaten die hebben deelgenomen aan onze werkgroepen hebben gerapporteerd dat de informatie die gepresenteerd werd informatief was en waardevol was. De gemiddelde score van participanten was een 4.46 op een vijfpunts-schaal, wat aangeeft dat de doelen succesvol zijn behaald. Onze website is ook zeer bevorderlijk gebleken bij het onderwijzen en ondersteunen van degenen die zijn geraakt door psychopathie. Sinds het ontstaan van de website hebben meer dan 2000 mensen zich geregistreerd om mee te doen aan de online supportgroep.  In het tweede kwartaal van 2012 had onze site meer dan 15.000 unieke bezoekers uit meer dan 110 landen.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

SLUIT
CLOSE