Cele Fundacji Aftermath

Osoby, które mają relacje z jednostkami psychopatycznymi często narażone są na przeżycia traumatyczne. Szkody, jakich doznają,  mogą mieć charakter fizyczny, emocjonalny, społeczny i duchowy. Fundacja Aftermath została stworzona w celu pomagania osobom znajdującym się w określonych relacjach z ludźmi psychopatycznymi.  Nasze podejście jest wieloaspektowe: pomagamy osobom skrzywdzonym przez jednostki psychopatyczne,  edukujemy opinię publiczną na temat psychopatii, szkolimy profesjonalistów w celu wzmocnienia ich efektywności w pracy z psychopatami, a także popieramy badania, których celem jest zmniejszenie negatywnego wpływu psychopatii.

Naszą misję realizujemy poprzez różne strategie. Aby pomóc osobom kontaktującym się z psychopatami w codziennym życiu, prowadzimy w Internecie grupę wsparcia, dzięki czemu zainteresowani mogą prosić o wsparcie i poradę ze stronę innych, którzy mają podobne doświadczenia. Zapewniamy także skierowania do specjalistów z dziedziny zdrowia psychicznego.

Aby im pomóc organizujemy warsztaty edukacyjne, których celem jest pogłębienie rozumienia psychopatii poprzez zwrócenie uwagi na typowe cechy, zachowania i wyzwania związane z tym zaburzeniem. Dobieramy informacje tak, aby były pomocne dla profesjonalistów pracujących w różnych warunkach klinicznych i prawnych.

Co więcej, w celu podniesienia świadomości społecznej oraz korygowania błędnych przekonań, zapewniamy obiektywną informację na temat istoty oraz wpływu psychopatii.

W końcu, zapewniamy granty dla absolwentów studiów wyższych prowadzących badania nad psychopatią  w celu rozpowszechnienia nowej wiedzy o psychopatii, co mogłoby potencjalnie wpłynąć na politykę społeczną odnoszącą się do jednostek psychopatycznych.

Wyniki wykazują, że nasze wysiłki okazały się skuteczne jeśli chodzi o edukowanie i wspieranie osób dotkniętych przez psychopatów. Psychologowie, sędziowie i prokuratorzy uczestniczący w naszych warsztatach podkreślali, że uzyskane informacje były dla nich obszerne i cenne. Uzyskali oni przeciętną ocenę 4.46 na 5-stopniowej skali, co oznacza, że z powodzeniem osiągnęliśmy cele stawiane zajęciom warsztatowym. Nasza strona internetowa także jest wykorzystywana w celu uzyskania informacji i wsparcia przez osoby dotknięte przez psychopatię. Od czasu jej utworzenia, ponad 2,000 osób zarejestrowało się jako uczestnicy internetowej grupy wsparcia. W II kwartale 2012 roku naszą stronę odwiedziło ponad 15,000 osób z ponad 110 krajów.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

CLOSE
CLOSE