Bez kategorii

Cele Fundacji Aftermath

Osoby, które mają relacje z jednostkami psychopatycznymi często narażone są na przeżycia traumatyczne. Szkody, jakich doznają,  mogą mieć charakter fizyczny, emocjonalny, społeczny i duchowy. Fundacja Aftermath została stworzona w celu pomagania osobom znajdującym się w określonych relacjach z ludźmi psychopatycznymi.  Nasze podejście jest wieloaspektowe: pomagamy osobom skrzywdzonym przez jednostki psychopatyczne,  edukujemy opinię publiczną na temat […]

Continue Reading

Czym jest psychopatia?

Psychopatia jest zaburzeniem osobowości charakteryzującym się skłonnością do kłamstwa, wykorzystywania innych, lekkomyślnością, arogancją, swobodą seksualną, niską samokontrolą oraz brakiem empatii wobec innych. Jednostki z cechami psychopatii przejawiają brak uczuć społecznych (takich jak miłość, empatia, poczucie winy i wyrzuty sumienia). Oznacza to, że nie troszczą się o innych, nie przejawiają wyrzutów sumienia i poczucia winy w […]

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by WooThemes

CLOSE
CLOSE