Author Archive | David Kosson

Psikopati hangi belirtilerle bağlantılıdır?

Psikopati, antisosyal davranış örnekleriyle görülen bir bozukluktur. Bütünsel olarak bu davranışlar, başkalarının haklarına tam bir kayıtsızlık, bencillik ve empati yoksunluğunu içerir. Dahası, psikopatik bireyler karakterlerini sunarken “dönüştürme” yeteneğine hepimizden çok ve fazlasıyla sahiptir. Sonuç olarak bozukluk, başlangıçta gözle görünmez.  Bazı özel durumlarda ortaya çıktığı gibi, psikopatik bireyler çekici, sosyal ve karizmatik görünür fakat kişi özünde […]

Continue Reading

Psikopati başarılı bir şekilde tedavi edilebilir mi?

Psikopati için etkili, bilindik ilaçlar ya da başka müdahaleler var mı? (Cevap Aftermath gönüllüsü bir psikopati uzmanı tarafından alınmıştır ve İdari Komite tarafından onaylanmıştır) Her ne kadar psikopati henüz, resmi psikiyatrik taksonomisinde (DSM-IV) kişilik bozukluğu olarak yer almıyorsa da, devamlı duygusal, davranışsal ve kişilerarası içeriklerden oluşur ve bir kişilik bozukluğu olarak kavramlaştırılabilir. (Aslında, psikopatinin ön […]

Continue Reading

Psikopatlar durumlarının farkındalar mı?

Psikopatik bireylerin durumlarının (iç görülerinin) farkında olmaları bağlamında pek az şey bilinmektedir. Psikopatik bireylerin, kendilerinin psikopatik ya da sosyopatik olduğunu bildirdiği ve psikopati özelliklerinin çekirdek listesini sarstıkları durumlar bile vardır. Bununla birlikte psikopatik bireyler üzerine yapılan klasik klinik tanımlar, kendilerine özgü doğalarındaki engeller yüzünden, psikopatların iç görüye sahip olmadıkları üzerinde durur. Pek çok psikopatik birey, […]

Continue Reading

Adanmış dolandırıcı: Psikopatlar belli bir grup insanı mı hedef alıyorlar?

Psikopatik belirtiler taşıyan bireyler çoğu zaman yakın bağlar kurulan grupları çekici bulur – yani ortak değerler, inançlar ya da ilgiler paylaşan, dini, politik ya da sosyal gruplar. Grup üyelerinin birbirlerine duydukları ortak güven ve inanç sistemi, psikopata gizlenmek için mükemmel bir kılıf sağlar. Psikopat, üyelerin huzurunda, grubun inançlarını ve değerlerini, açık vermeden, taklit etme yeteneğine […]

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by WooThemes